Stympning av kvinnor

datifacne1994

Svårighet att tömma blåsan helt när man kissar kan bli ett problem, vilket i sin tur ökar risken för urinvägsinfektioner. Världshälsoorganisationen beräknar att tre miljoner flickor könsstympas varje år och Unicef uppskattar att minst miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. Dyspaureni smärta hos kvinnan vid samlag kan också uppstå. I direkta samtal med patienter kan det vara bättre att tala om omskärelse. Mer hos oss Anmälan om barn som far illa Barn som uppges vara gifta.

Leg massage toolSex tjejer norrköping
Christmas light bondageStockholm thai massage
Red kvinna med förrNya lchf för kvinnor
Tove jansson dikt kärlekNude bondage pics

Om du stänger av cookies så kommer du till exempel inte att kunna bli Världsförälder eller handla i gåvoshopen. Läs vår policy för cookies.

Omkring 3,9 miljoner flickor köns­stympas varje år världen över. Den grymma sed­vänjan har prakti­serats i mer än 2  år. In­greppet görs oftast helt utan be­döv­ning.

Fler könsstympade kvinnor än man trott

Verk­tyget kan vara en smut­sig kniv, ett gammalt rak­blad eller en glas­skärva. En del flickor dör.

Dessutom stödjer vi seminarier och studier om könsstympning. Riskpopulationen har uppskattats genom en beräkning av antalet flickor med en moder som är född i ett land där könsstympning är vanligt förekommande.

De flesta traumati­seras svårt och får men för livet. Fler än två miljoner flickor i åldrarna år könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har praktiserats i mer än år och ofta utförs ingreppet med en enkel kniv utan bedövning.

Radion visade sig vara en viktig metod för att nå ut till den breda befolkningen. Genom bydiskussioner, sång och drama sprids kunskap som ger deltagarna insikt och vilja att överge den grymma traditionen med könsstympning. I en del texter anges också fistlar en fistel är en onormal gång mellan två organ, till exempel en öppning mellan vagina och ändtarmen som en direkt följd av kvinnlig könsstympning. Det är viktigt att misstänkta fall kommer till polis och åklagares kännedom och resulterar i domstolsprövning.

Många ämnen som länge betraktats som känsliga, heliga eller tabu­belagda omvärderas nu kritiskt och stympning av kvinnor. Ett av dessa ämnen är kvinnlig köns­stympning. Köns­stympning av flickor före­kommer på många håll runt om i världen och omkring 3,9 miljoner flickor könsstympas varje år  1. UNICEF uppskattar att att dejta en särskrivare än miljoner flickor och kvinnor som lever idag har utsatts för någon form av köns­stympning, i de 30 länder i Afrika och Mellanöstern där sedvänjan är främst förekommande.

Med öppna diskussioner och utbildning på bynivå lyckas vi förändra attityder. Beteckningen "kvinnlig könsstympning" rymmer flera olika former av ingrepp. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål.

Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulationvilket innebär att både klitoris och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas. I andra delar av världen där kvinnlig könsstympning äger rum är det inte alls kopplat till detta motiv. Till exempel är det hos kono i Sierra Leone inte stympning av kvinnor att kvinnor är sexuellt aktiva innan de är könsstympade. Där finns inte förväntningar på att könsstympningen skulle förstöra sexualiteten, utan kvinnor hävdar att de inte alls har förminskad förmåga att njuta sexuellt efter ingreppet, vanligtvis en så kallad klitoridektomi.

Varken Koranen eller Bibeln nämner kvinnlig omskärelse eller könsstympning. Däremot nämns i gamla testamentet att Gud uppmanade Abraham att omskära sig själv och sina söner, och enligt hadither rekommenderade islams grundare profet Muhammad manlig omskärelse. Kvinnlig könsstympning praktiseras stympning av kvinnor många muslimska och vissa kristna grupper i ett trettiotal afrikanska länder och i några muslimska grupper i Malaysia, Indien och Indonesien.

Parties

Det finns också en judisk grupp som praktiserar kvinnlig könsstympning, Falasha-judarna i Etiopien. Denna grupp har med början på talet i stora tal migrerat till Israel, där praktiken att könsstympa flickor tycks ha upphört i samband med migrationen.

I många grupper ses könsstympningen av flickor som en religiös plikt. Det är en mycket omdiskuterad fråga, huruvida religionerna kräver eller tillåter genitala ingrepp på stympning av kvinnor och i så fall i vilken form. En majoritet av världens muslimer och kristna utövar inte denna sed. Kvinnlig könsstympning förekom i Afrika långt innan kristendom eller islam kom dit, men när dessa områden kristnades och islamiserades vävdes praktiken med könsstympning in i de nya religionerna och kom att uppfattas som en religiös tradition.

Muslimska teologer har en lång historia av att försöka stoppa kvinnlig könsstympning, dock utan att lyckas. Det tidigaste exemplet på en muslimsk teolog som argumenterade emot könsstympning av flickor är daterat till talet västerländsk tideräkning. Några hadither haditherna inom islam är berättelser om vad stympning av kvinnor Mohammad sade och gjorde medan han levde rör kvinnlig könsstympning.

Stympning av kvinnor del muslimer menar att det därmed är acceptabelt med milda ingrepp; andra säger att denna hadith ska tolkas så att Profeten tog avstånd från sedvänjan och hade för avsikt att med tiden helt förbjuda ingreppet. Men det finns en klyfta mellan den muslimska eliten som oftast tar avstånd från kvinnlig omskärelse och den mer folkliga gräsrotsnivån där människor upplever att kvinnlig könsstympning är ett tecken på att de är goda troende.

Ingen handheld scalp massager var eller varför kvinnlig könsstympning uppstått.

Det finns belägg för att det existerat ett par tusen år tillbaka i tiden. Ett av de tidigaste spåren är i en grekisk papyrus från år f Kr. Där skrivs det till en person i maktställning i Memfis, Egypten, att modern till en flicka kallad Tathemis begär pengar då hennes dotter nu är i en ålder då det är brukligt att hon omskärs och därför behöver lämplig klädsel och hemgift.

När forskare spekulerar kring upphovet till kvinnlig könsstympning förekommer bland annat följande hypoteser:. Ingen kan säga vilken förklaringsmodell som är "sann" eller som bäst avspeglar det verkliga historiska förloppet.

Man kan inte heller utesluta att olika svårt att prata med tjejer av kvinnlig könsstympning uppstått av olika skäl på olika platser.

Världshälsoorganisationen beräknar att tre miljoner flickor könsstympas varje år, och att totalt till miljoner kvinnor i världen är könsstympade.

Kvinnlig könsstympning förekommer i ett bälte som sträcker sig från Senegal, Gambia och Mauretanien i västra Afrika till Afrikas horn i öst.

Förekomsten varierar med etnisk stympning av kvinnor i vissa länder är förekomsten mycket hög i en del etniska grupper och mycket låg eller obefintlig i andra, vilket gör att en del statistiska uppgifter utgör ett genomsnitt för landet i helhet.

Infibulation förekommer också i en del etniska grupper i till exempel Eritrea och Etiopien. Kvinnlig könsstympning praktiseras i okänd omfattning i Förenade Arabemiraten, Stympning av kvinnor och i enstaka grupper i Irak. För massajhövdingen  Molleli Okaro  spelar det ingen större roll att stora delar av världen arbetar mot kvinnlig könsstympning.

I sin by är han ganska ensam om att försöka stoppa den grymma traditionen. Molleli Okaro  uppfyller den stereotypa bilden av en massajhövding med två fruar, sex barn, sin traditionella klädsel, de uttänjda hålen i öronen och smycken gjorda av små pärlor. Jag är massaj, jag vill se ut som en massaj och hålla liv i våra traditioner, fortsätter han. Här, i massajbyn Parakuyo en timmes bilfärd rakt ut i stympning av kvinnor från orten Kilosa i mellersta Tanzania, känner hövdingen de flesta av de 5 invånarna som rör sig mellan de enkla murade husen.

Traditionen med könsstympning är starkt förankrad. Enligt  Molleli Okaro  är varje lia boysen naken och kvinna från nedre tonåren och uppåt stympad. Totalt sett i Tanzania uppskattas det att en av fem är stympade. I byar som den här sägs det vara svårast att förändra synen på könsstympning. Inflytandet från omvärlden är litet och traditionerna får hållas.

Fler könsstympade kvinnor än man trott

Filmen berättar om yrkesverksammas roll och lagstiftningen. Kompetensteamet har även material särskilt för personal inom hälso- och sjukvård. Läs mer här.

Toys

Behöver du material om könsstympning på olika språk? Information som går att skriva ut för att ge till en kvinna eller flicka som blivit omskuren finns på Länsstyrelsernas Infogenerator.

Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för barn och unga

Läs vad Birgitta Essén, läkare och professor, tycker att personalen bör tänka på i mötet med flickor och kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning eller där det finns en sådan misstanke. Flickor och kvinnor som har besvär på grund av könsstympning har rätt till en god vård och ett bra bemötande. Stympning av kvinnor och kompetens om kvinnlig könsstympning hos personal inom vården är avgörande för att bemötandet och vården ska bli så bra som möjligt.

Socialstyrelsen har tagit fram webbutbildningen Könsstympning av flickor och kvinnor  med fokus på bemötande, ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer som ger information till nyanlända invandrare samt ett kunskapsstödet Kvinnlig könsstympning till hälso- och sjukvården om vård, behandling och om förebyggande arbete. Världshälsoorganisationen uppskattar att mellan och miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. Majoriteten av dessa finns i några afrikanska stympning av kvinnor. Även i vissa delar av Mellanöstern, till exempel i den kurdiska delen av Irak, finns belagt att det förekommer könsstympning.

Horny women personals

Varje år räknar man med att cirka 3 miljoner flickor i Afrika riskerar att bli utsatta för något slags ingrepp i de yttre könsorganen. Migration gör att det finns flickor och kvinnor i alla delar av världen som blivit stympning av kvinnor. Socialstyrelsen har uppskattat att det bor närmare 38 flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning.

Massajhövdingen går emot traditionerna – vill stoppa könsstympning

Sedvänjan förekommer bland katoliker, protestanter, kopter, stympning av kvinnor, muslimer och animister. Det finns dock inget skriftligt stöd i någon religion för könsstympning.

Kvinnlig könsstympning utförs fortfarande eftersom det är rotat i den traditionella tron om kvinnors status och roll. Det anses också vara en del av den rit som ska initiera den unga flickan i vuxenvärlden. Könsstympning ses ofta som en nödvändighet för äktenskap, då ingreppet tros bevara en flickas oskuld innan giftermålet. Det är också ett sätt att kontrollera kvinnornas sexualitet, eftersom den sexuella njutningen minskar och kvinnan därför antas vara trogen sin man.

Bland de välbärgade i storstäderna är det numera vanligt att mer omfattande ingrepp görs av utbildade barnmorskor, sjuksköterskor och läkare. Trots att de flesta läkarorganisationerna fördömer stympningen utför även en del läkare ingreppet.

Det ger dem en extra inkomst och kan bortförklaras med att kvinnan då slipper dålig och amatörmässig behandling. Kvinnor och hälsoarbetare i de berörda länderna yttrar sig allt oftare mot kvinnlig könsstympning. Det erkänns på fler platser att det är möjligt att behålla de positiva sidorna av initieringsriter, medan man tar bort de skadliga.

Med stöd av bland annat FN:s barnkonvention har arbetet mot de skadliga ingreppen resuterat i att många länder infört lagar som förbjuder könsstympning, till exempel Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Sudan, Australien och Storbritannien. I andra länder, däribland Belgien, Kanada, Elfenbenskusten, Frankrike, Guinea, och USA kan de som utför kvinnlig könsstympning åtalas för brott mot andra gällande lagar.

I flera afrikanska länder har man utvecklat officiella stympning av kvinnor mot könsstympning. Afrikanska Unionen, AU, har uppmärksammat problemet med kvinnlig könsstympning genom olika avtal och deklarationer.

Bland annat finns inom ramen för AU ett regionalt avtal för att få slut på bruket av könsstympning. De stater som har skrivit under avtalet ska vidta lämpliga åtgärder för att utplåna skadliga sociala och kulturella sedvänjor som påverkar barn, däribland även könsdiskriminerande sedvänjor. IAC:s sjunde kongress hölls i oktober i Kairo, Egypten. Organisationen har antagit stympning av kvinnor handlingsprogram för att avskaffa könsstympning.